Εργασίες ΤΠΕ Δ’ τάξη

Αγαπητοί γονείς και μαθητές της Δ’ τάξης,
Σας εύχομαι Χρόνια Πολλά!
Σας ενημερώνω πως από την Τρίτη 28/4/2020 και κάθε Τρίτη θα συνεχίζω να ανεβάζω εργασίες για τους μαθητές της Δ’ τάξης του 1ου ΔΣ Μεταμόρφωσης στο blog της ψηφιακής μας τάξης στην e-me: https://blogs.e-me.edu.gr/hive-1dimmetam-tpe-d/

Εργασίες ΤΠΕ Α’ τάξη

Αγαπητοί γονείς και μαθητές της Α’ τάξης,
Σας εύχομαι Χρόνια Πολλά!
Σας ενημερώνω πως από την Τρίτη 28/4/2020 και κάθε Τρίτη θα συνεχίζω να ανεβάζω εργασίες για τους μαθητές της Α’ τάξης του 1ου ΔΣ Μεταμόρφωσης στο blog της ψηφιακής μας τάξης στην e-me: https://blogs.e-me.edu.gr/hive-1dim-tpe-A/

Εργασίες ΤΠΕ Ε’ τάξη

Αγαπητοί γονείς και μαθητές της Ε’ τάξης,
Σας εύχομαι Χρόνια Πολλά!
Σας ενημερώνω πως από την Τρίτη 28/4/2020 και κάθε Τρίτη θα συνεχίζω να ανεβάζω εργασίες για τους μαθητές της Ε’ τάξης του 1ου ΔΣ Μεταμόρφωσης στο blog της ψηφιακής μας τάξης στην e-me: https://blogs.e-me.edu.gr/hive-1dim-tpe-e/

Εργασίες ΤΠΕ Β’ τάξη

Αγαπητοί γονείς και μαθητές της Β’ τάξης,
Σας εύχομαι Χρόνια Πολλά!
Σας ενημερώνω πως από την Τρίτη 28/4/2020 και κάθε Τρίτη θα συνεχίζω να ανεβάζω εργασίες για τους μαθητές της Β’ τάξης του 1ου ΔΣ Μεταμόρφωσης στο blog της ψηφιακής μας τάξης στην e-me: https://blogs.e-me.edu.gr/hive-1dim-tpe-b/

Εργασίες ΤΠΕ ΣΤ’ τάξη

Αγαπητοί γονείς και παιδιά της ΣΤ’ τάξης,
Σας εύχομαι Χρόνια Πολλά!
Σας ενημερώνω πως από την Τρίτη 28/4/2020 και κάθε Τρίτη θα συνεχίζω να ανεβάζω εργασίες για τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 1ου ΔΣ Μεταμόρφωσης στο blog της ψηφιακής μας τάξης στην e-me: https://blogs.e-me.edu.gr/hive-1dimmetam-tpe-st/

Εργασίες ΤΠΕ Γ’ τάξη

Αγαπητοί γονείς και μαθητές της Γ’ τάξης,
Σας εύχομαι Χρόνια Πολλά!
Σας ενημερώνω πως από την Τρίτη 28/4/2020 και κάθε Τρίτη θα συνεχίζω να ανεβάζω εργασίες για τους μαθητές της Γ’ τάξης του 1ου ΔΣ Μεταμόρφωσης στο blog της ψηφιακής μας τάξης στην e-me: https://blogs.e-me.edu.gr/hive-1dim-tpe-c/

ΤΠΕ Ε’ και ΣΤ’ τάξη

Ο προγραμματισμός αναπτύσσει δεξιότητες όπως η λογική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η δημιουργικότητα. Τα παιδιά που ήρθαν σε επαφή με τη βασική επιστήμη των υπολογιστών και με τη στοιχειώδη αλγοριθμική σκέψη και λογικές κατασκευές, παρουσίαζαν πρόοδο στην οπτική μνήμη, τις γνωστικές και τις γλωσσικές δεξιότητες. Ακόμα ένα στοιχείο στο οποίο παρατηρήθηκε βελτίωση είναι η μεταγνώση, δηλαδή «να μαθαίνεις πώς να μαθαίνεις».

Για τις διακοπές του Πάσχα σας προτείνω να ασχοληθείτε με το παρακάτω διασκεδαστικό παιχνίδι προγραμματισμού:

https://studio.code.org/hoc/1

Το angry bird θέλει να μετακινηθεί και να πιάσει το κακό γουρουνάκι που του έκλεψε τα αυγά. Το περιβάλλον προγραμματισμού χωρίζετε σε τρία μέρη. Στα αριστερά είναι ο λαβύρινθος του πουλιού όπου θα τρέξει το πρόγραμμά σας. Οι οδηγίες για κάθε επίπεδο γράφονται κάτω από το λαβύρινθο. Στη μέση βρίσκονται οι εντολές που μπορεί να καταλάβει το πουλί. Ο χώρος στα δεξιά ονομάζεται χώρος εργασίας και εκεί θα χτίσετε το πρόγραμμά σας μετακινώντας τις εντολές που βρίσκονται στη μέση.

Καλό Πάσχα και καλή διασκέδαση!