Ψηφιακές τάξεις e-me

Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me για μαθητές και εκπαιδευτικούς είναι ένα ασφαλές ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον, για τη μάθηση, τη συνεργασία, την επικοινωνία και τη δικτύωση των μελών της σχολικής κοινότητας.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας δημιούργησαν στο e-me τις ηλεκτρονικές τους τάξεις.

Τμήμα Α1

https://e-me.edu.gr/groups/adimotikou2020-2021

Τμήμα Α2

https://e-me.edu.gr/groups/nantiatsaousoglou

Τμήμα Β1

https://e-me.edu.gr/groups/1dimmetam-b-giola

Τμήμα Γ1

https://e-me.edu.gr/groups/3rdclass-ckatsenou

Τμήμα Γ2

https://e-me.edu.gr/groups/1dimmetam-C1

Τμήμα Δ1

https://e-me.edu.gr/groups/d1-1dimmetam

Τμήμα Δ2

https://e-me.edu.gr/groups/d2-1dimmetam

Τμήμα Ε1

https://e-me.edu.gr/groups/1dimmetam-e1

Τμήμα Ε2

https://e-me.edu.gr/groups/S-TSELIOU-E-class

Τμήμα ΣΤ1

https://e-me.edu.gr/groups/geograst1

https://e-me.edu.gr/groups/fisikist1

https://e-me.edu.gr/groups/historst1

https://e-me.edu.gr/groups/mathst1

https://e-me.edu.gr/groups/st1dimmetam

Τμήμα ΣΤ2

https://e-me.edu.gr/groups/1dimmetST2