Ξένες Γλώσσες e-τάξεις

Αγγλικά Α1

https://e-me.edu.gr/groups/1ENGLISH-A

Αγγλικά Β1 και Β2

e-me.edu.gr/groups/mykids

Αγγλικά Γ1

http://e-me.edu.gr/groups/SEEME

Αγγλικά Γ2

e-me.edu.gr/groups/SEEME

Αγγλικά Δ1

http://e-me.edu.gr/groups/DKIDS

Αγγλικά Δ2

https://e-me.edu.gr/groups/1ENGLISH-D1

Αγγλικά Ε1 και Ε2

http://e-me.edu.gr/groups/fifth1-2

Αγγλικά ΣΤ1

https://e-me.edu.gr/groups/1English-St1

Αγγλικά ΣΤ2

e-me.edu.gr/groups/ST-TWO

Γερμανικά Ε1

https://e-me.edu.gr/groups/e1-1-dim-metam

Γερμανικά Ε2

https://e-me.edu.gr/groups/e2-1-dim-metam

Γερμανικά ΣΤ1

https://e-me.edu.gr/groups/st1-1-dim-metam

Γερμανικά ΣΤ1

https://e-me.edu.gr/groups/st2-1-dim-metam