Το Σχέδιο Δράσης στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων – Σχολικό Έτος 2021-2022

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο, δυναμική, διδακτική, εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην προσθήκη νέων Θεματικών Ενοτήτων, με εστίαση στις δεξιότητες, στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυμνασίου, αξιοποιώντας σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους μάθησης.

Σκοπός των «Εργαστηρίων δεξιοτήτων» είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στις μαθήτριες και στους μαθητές. Στους επιμέρους στόχους των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι η μάθηση μέσω ομαδοσυνεργατικής, δημιουργικής και κριτικά αναστοχαζόμενης διδακτικής μεθοδολογίας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ζωής, διαμεσολάβησης και υπευθυνότητας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ψηφιακής μάθησης, τεχνολογίας και προγραμματιστικής σκέψης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ως  προς τον 1ο θεματικό κύκλο


Ζω καλύτερα- Ευ ζην
Τάξεις Α1 – Α2
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: ΥΓΕΙΑ: Διατροφή-Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια  
Τίτλος προγράμματος: Δόντια γερά, τρώγοντας υγιεινά!  
Τάξεις Β1 – Β2
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Ψυχική και Συναισθηματική υγεία – Πρόληψη
Τίτλος προγράμματος: Εγώ και οι συμμαθητές μου  
Τάξη Γ
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Γνωρίζω το σώμα μου-Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
Τίτλος προγράμματος: Ο κανόνας των εσωρούχων
Τάξεις Δ1 – Δ2
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: ΥΓΕΙΑ: Διατροφή-Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια  
Τίτλος προγράμματος: “Ανακαλύπτω την αξία της μεσογειακής διατροφής”
Τάξεις Ε1 – Ε2
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Ψυχική και Συναισθηματική υγεία – Πρόληψη
Τίτλος προγράμματος: Υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο  
Τάξεις ΣΤ1 – ΣΤ2
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Γνωρίζω το σώμα μου Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση 
Τίτλος προγράμματος: Μαθαίνοντας για τη σεξουαλική υγεία, γνωρίζοντας επαγγελματίες υγείας  
ως προς τον 2ο θεματικό κύκλο

Φροντίζω το Περιβάλλον
Τάξεις Α1 – Α2
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά  
Τίτλος προγράμματος: Φύλαξέ το μην πετάς, ανακύκλωσε με μας!    
Τάξεις Β1 – Β2
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Κλιματική αλλαγή – Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική προστασία  
Τίτλος προγράμματος: Κύκλος είναι και γυρίζει  
Τάξη Γ
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική κληρονομιά
Τίτλος προγράμματος: Ένα παραμύθι για το δάσος 
Τάξεις Δ1 – Δ2
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά  
Τίτλος προγράμματος: “Το πολύτιμο νεράκι: νοιάζομαι και ερευνώ”
Τάξεις Ε1 – Ε2
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Κλιματική αλλαγή – Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική προστασία  
Τίτλος προγράμματος: Μαθαίνουμε για τις πλημμύρες  
Τάξεις ΣΤ1 – ΣΤ2
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική κληρονομιά
Τίτλος προγράμματος: Ανακαλύπτοντας το παρελθόν, σχεδιάζοντας το μέλλον    
ως προς τον 3ο θεματικό κύκλο  

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη  
Τάξεις Α1 – Α2
Επιμέρους Θεματική Ενότητα:
Ανθρώπινα δικαιώματα  
Τίτλος προγράμματος:
Τα δικαιώματα των παιδιών
Τάξεις Β1 – Β2
Επιμέρους Θεματική Ενότητα:
Εθελοντισμός διαμεσολάβηση  
Τίτλος προγράμματος:
«Νοιάζομαι και Δρω (Ν&Δ)»
Τάξη Γ
Επιμέρους Θεματική Ενότητα:
Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
Τίτλος προγράμματος:
Είμαι ομάδα. Ανήκω σε ομάδα. Συνεργάζομαι.  
Τάξεις Δ1 – Δ2
Επιμέρους Θεματική Ενότητα:
Ανθρώπινα δικαιώματα  
Τίτλος προγράμματος:
“Μαθαίνω κι ενδιαφέρομαι για τα δικαιώματα των παιδιών”    
Τάξεις Ε1 – Ε2
Επιμέρους Θεματική Ενότητα:
Εθελοντισμός διαμεσολάβηση
Τίτλος προγράμματος:  «
Νοιάζομαι και Δρω (Ν&Δ)»
Τάξεις ΣΤ1 – ΣΤ2
Επιμέρους Θεματική Ενότητα:
Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
Τίτλος προγράμματος:
Αφηγούμαι, άρα υπάρχω  
ως προς τον 4ο θεματικό κύκλο

Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία  
Τάξεις Α1 – Α2
Επιμέρους Θεματική Ενότητα:
STEM/ Εκπαιδευτική Ρομποτική  
Τίτλος προγράμματος: STEAM και η γη γυρίζει…  
Τάξεις Β1 – Β2
Επιμέρους Θεματική Ενότητα:
Επιχειρηματικότητα- Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα  
Τίτλος προγράμματος: Στην τσέπη… χαρτζιλίκι  
Τάξη Γ
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Επιχειρηματικότητα- Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα  
Τίτλος προγράμματος: Παλιά και νέα επαγγέλματα
Τάξεις Δ1 – Δ2
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: STEM/ Εκπαιδευτική Ρομποτική  
Τίτλος προγράμματος: “Το νερό σε κίνηση… Πειραματίζομαι με την εκπαιδευτική ρομποτική!”    
Τάξεις Ε1 – Ε2
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: STEM/ Εκπαιδευτική Ρομποτική  
Τίτλος προγράμματος: Δημιουργία ιστορίας παιχνιδιού στο Scratch  
Τάξεις ΣΤ1 – ΣΤ2

Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Επιχειρηματικότητα- Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα  
Τίτλος προγράμματος: Πόσο δίκαιη είναι η σοκολάτα σου

Αφήστε μια απάντηση